Wspólnota, nr 9/10(41/42), październik 2000

Ks. Maciejowi Figurze - założycielowi i głównemu redaktorowi gazety parafialnej "Wspólnota" serdeczne podziękowania za ogromny wkład pracy i zaangażowanie osobiste w redagowaniu tego czasopisma oraz za stworzenie twórczej i niezwykle miłej atmosfery dla współpracowników składa redakcja.

Życzymy Księdzu na nowej placówce równie owocnej pracy duszpasterskiej obfitującej w łaski Boże.

Koronacja Figury MB Ropczyckiej - 16 września 2001 r.

Spis treści:


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"