Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach

Ogrzewanie budynków (zimą) i klimatyzacja (latem) coraz więcej kosztuje - generuje koszty, potrzebuje energii i pociąga za sobą zatrucie środowiska. Nic dziwnego, że zarówno w gospodarstwach domowych, jak też w instytucjach, coraz częściej oblicza się dziś koszty utrzymania i podejmuje próby ich obniżenia. Problem ten nie omija również pomieszczeń parafialnych i obszernych budynków kościelnych. Przy nowych budynkach myśli się o wszelkich izolacjach już na płaszczyźnie projektowania. Wobec starych budynków podejmuje się wszelkiego rodzaju termomodernizacje.

W ostatnich latach Podkarpacka Agencja Energetyczna z Rzeszowa przeprowadziła audyt energetyczny zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach i zaleciła termomodernizację budynku w zakresie wymiany pojedynczych okien i ocieplenia cienkiego stropu. Po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości ponad 30% kosztów całej inwestycji, w październiku br. w ropczyckiej Farze ocieplono strych pianką poliuretanową (600 m2) i wymieniono 18 starych, pojedynczych okien o łącznej powierzchni 64m2, na podwójne okna aluminiowe.

Projekt budowlany opracowało Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Ropczycach ARCHIKOM pod kierunkiem p. mgra inż. Piotra Drozda i p. mgra inż. Marka Krzystka. Ocieplenie stropu wykonała firma TRALKA p. Adama Filipka z Sędziszowa a okna przygotowała i zamontowała firma GAFRAF p. Rafała Gawrońskiego z Ropczyc. Pracami kierowali p. inż. Wiesław Kot (inspektor nadzoru) i p. Maciej Sikora (kierownik budowy).

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie audytu energetycznego, pozwoleń i dotacji oraz parafianom i dobroczyńcom, którzy zapewnili wkład własny w wysokości 70% kosztów całej inwestycji.

Mamy nadzieję że termomodernizacja budynku kościelnego ochroni samo wyposażenie kościoła i elementy architektury kościelnej (zwłaszcza cenne witraże) oraz ociepli atmosferę modlitwy i liturgii w ropczyckiej Farze, która jest szacowną matką prawie wszystkich ropczyckich kościołów.

ks. Stanisław Mazur, proboszcz


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 11/2016