Pielgrzymka po Boże Miłosierdzie

W pierwszą sobotę, 3 września 2016 r. wierni z dekanatu ropczyckiego w liczbie około trzystu, pieszo udali się do Kościoła z Bramą Jubileuszu Miłosierdzia w Sędziszowie Młp. Już o godzinie ósmej od kościoła św. Barbary wikariusze, wierni z ks. Dziekanem przeszli na ul. S. Viscardiego, skąd ul. kard. St. Wyszyńskiego, Szkolną i mjr H. Sucharskiego doszli do kościoła św. Michała Archanioła w Witkowicach.

Tutaj po półgodzinnym postoju ulicą Kolonia doszli do Sędziszowa Młp. W czasie pielgrzymki przedstawiciele parafii ropczyckich odśpiewali Godzinki ku czci NMP, poprowadzili Różaniec, Drogę Krzyżową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Przed kościołem pw. Miłosierdzia Bożego pielgrzymów przywitał ks. proboszcz Krzysztof Gac. Uroczystą Mszę św. sprawowali księża proboszczowie dekanatu ropczyckiego pod przewodnictwem ks. dziekana Leopolda Kordasa. Okolicznościową homilię wygłosił gospodarz miejsca, proboszcz parafii ks. Krzysztof. Po odmówieniu przypisanych do zyskania odpustu Jubileuszowego modlitw, pielgrzymi we własnym zakresie wrócili do domów.

Stanisław Sałek


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 10/2016