Uroczystości Odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin

W tym roku odpust w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodziny w Ropczycach miał szczególne znaczenie, bowiem obchodziliśmy piętnastą rocznicę koronacji figury Matki Bożej ropczyckiej. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w sobotę 10 września. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Przemysław Krzysztoń. W homilii mówił, że Maryja jest naszą drugą matką, do której powinniśmy przychodzić z naszymi potrzebami.

W drugim dniu odpustu na Mszy św. o godz. 15.15 obchodziliśmy jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego rodaka – ks. Artura Ważnego, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Ks. Jubilat wspominał lata młodości i drogę do kapłaństwa. W homilii podał kilka rad, jak powinniśmy naśladować Maryję. We Mszy św. uczestniczył zespół pieśni i tańca „Halicz”, którego członkiem i założycielem był ks. Artur. Przedstawiciele grup parafialnych złożyli Księdzu Jubilatowi życzenia z okazji srebrnego jubileuszu. Po Eucharystii miała miejsce procesja z Najświętszym Sakramentem.

Trzeci – główny dzień odpustu był dniem ropczyckich szkół. Na Mszy o godz. 9.00 w Sanktuarium zgromadzili się dzieci, młodzież, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 i Ośrodka Szkolno-wychowawczego. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz. Swoją obecnością zaszczycił ks. Zygmunt Bochenek.

Mszy św. o godz. 11.00, na której zgromadzili się uczniowie i wychowawcy szkół średnich Ropczyc przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Kazimierz Górny. W kazaniu mówił o roli Matki Bożej w dziejach Polski, nawiązał także do 333 rocznicy bitwy pod Wiedniem. Ks. Biskup wspominał również wydarzenie koronacji figury Matki Bożej Ropczyckiej. Mszę św. koncelebrowali kapłani z dekanatu ropczyckiego.

Po Mszy św. ks. Biskup poświęcił plac pod budowę ogrodu papieskiego „Totus tuus”. W uroczystościach odpustowych udział wzięło wielu parafian oraz przybyłych gości.

Ks. Tomasz Materna


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 10/2016