W Ropczycach powstaje różańcowy ogród „Totus Tuus ”.

Po nabyciu przez parafię Farną w Ropczycach działki, która z trzech stron otacza ropczyckie Sanktuarium, rozpoczyna się jej zagospodarowanie przez budowę różańcowego Ogrodu Totus Tuus. Spełnia się sen o ogrodach i marzenie wielu ambitnych czcicieli Matki Bożej Ropczyckiej o poszerzeniu terenu wokół ropczyckiego Sanktuarium.

Powstający Ogród będzie zawierał: ozdobne drzewa i kwiaty, Parking sanktuaryjny (wzdłuż ul. Najświętszej Maryi Panny), Studzienkę Matki Bożej, Dróżki Różańcowe z papieskimi Tajemnicami Światła, polowy ołtarz z tajemnicą Przemienienia Pańskiego, zabudowania gospodarcze oraz zadaszenia, sanitariaty a także stoły do drobnych posiłków i spotkań grup parafialnych i pielgrzymkowych. Maryjny Ogród będzie żywym wotum za Ojca Świętego Jana Pawła II, Papieża Rodziny (Totus Tuus) oraz ku czci Matki Bożej Ropczyckiej - na zbliżające się okrągłe Rocznice Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Królowej Rodzin.

Każdy chętny może się przyłączyć do budowy wspólnego dzieła przez modlitwę, pomoc w pracach ziemnych i porządkowych oraz ofiarę. Specjalne róże w kopertach są na ołtarzach w ropczyckiej Farze i Sanktuarium. Ofiary można także składać na konto Parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach,
nr PEKAO S.A. o. Ropczyce: 17 1240 2669 1111 0010 4201 6365
lub: BS o. Ropczyce: 18 9171 0004 0013 7908 2000 0010

Wszystkich Dobroczyńców zawierzamy Matce Bożej, ufając, że Królowa Rodzin, niezawodnym wstawiennictwem, wyprosi u Boga obfite błogosławieństwo; zmarłym zaś wymodli szczęśliwą wieczność w niebie.

Maryjo, Ropczycka Królowo Rodzin - módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, Papieżu Rodziny - módl się za nami!

Ks. Stanisław Mazur


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 8/2016