Odpust ku czci świętej Anny

Parafianie na czele z księdzem proboszczem mają zaszczyt zaprosić na uroczystość odpustową ku czci naszej Patronki Świętej Anny w Ropczycach-Chechłach. Uroczystość odpustowa będzie obejmowała trzy dni od 22-24 lipca. Nasz odpust rozpocznie się w piątek 22 lipca o godzinie 18:00 Eucharystią pod przewodnictwem księdza infułata Stanisława Maca. Po Mszy Świętej odbędzie się koncert organowy z fletnią pana. Dumitru Harea (Mołdawia/Polska) – fletnia pana, Marek Stefański – organy.

W programie koncertu znajdzie się muzyka klasyczna (Johann S. Bach, Tomasso Albinoni, Franz Schubert), muzyka filmowa (Ennio Morricone, James Last) oraz „przeboje” innych kompozytorów (George Zamfir, George Dinicu, Piotr Czajkowski) w opracowaniu na fletnię pana i organy. Urodzony w Kiszyniowie w Mołdawii, a od 12 lat mieszkający w Poznaniu wirtuoz fletni pana Dumitru Harea, jest jednym z najbardziej uznanych mistrzów tego pięknego, starego instrumentu wywodzącego się z kultury bałkańskiej.

Dumitru Harea jest spadkobiercą tradycji muzyki fletniowej zapoczątkowanej w Europie przez najwybitniejszego wirtuoza fletni pana George Zamfira. Z powodzeniem wykonuje zarówno transkrypcje muzyki klasycznej, jak również muzykę filmową oraz narodową muzykę bałkańską. Jego koncerty w kościołach, z towarzyszeniem organów, prezentują sacrum w muzyce klasycznej, filmowej i narodowej, każdorazowo wzbudzając entuzjazm publiczności. Przed dwoma laty artysta po raz pierwszy wystąpił w Rzeszowie w ramach Festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa. W bieżącym roku ponownie będzie gościł na Podkarpaciu, gdzie 22 lipca w kościele św. Anny w Ropczycach-Chechłach, z towarzyszeniem organowym Marka Stefańskiego, wykona przekrojowy program muzyczny, złożony z dzieł różnych stylów i epok.

Po koncercie będzie możliwość degustacji tradycyjnych potraw przygotowanych przez Panie Koła Gospodyń z Osiedla Ropczyce – Chechły. W sobotę 23 lipca nasze świętowanie będzie miało miejsce na cmentarzu parafialnym w kościółku św. Anny. O godzinie 18:00 odbędzie się tam Msza Święta za zmarłych parafian i dobroczyńców. Po zakończonej Eucharystii odbędzie się procesja różańcowa po cmentarzu.

Uroczystość odpustowa osiągnie swoje apogeum w niedzielę 24 lipca. Uroczysta suma odpustowa odbędzie się o godzinie 11 pod przewodnictwem księdza doktora Krzysztofa Budzynia. Wtedy to nastąpi uroczyste dziękczynienie i oddanie czci w sposób szczególny naszej Patronce. Odpust parafialny we współczesnym świecie kojarzy się nam tylko z kramami, cukierkami, zabawkami czy też piernikowymi sercami. Tak na prawdę wielu nie zna istoty tego święta.

Odpust parafialny jest dniem wspomnienia patrona parafii i dniem szczególnym dla osób uczestniczących w nim. W tym czasie mogą oni zyskać odpust zupełny, czyli darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Można go ofiarować za siebie lub za zmarłych, spełniając odpowiednie warunki. Świętując tą uroczystość pamiętajmy co jest istotą i z jaką łaską się spotykamy podczas tego święta. Zachęcamy do licznego udziału w wspólnotowej modlitwie.

Agnieszka Skworzec


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 7/2016