Misjonarz w szkole podstawowej nr 1

Św. Daniel Comboni powiedział, że „naszą parafią jest cały świat”. Dlatego ważne jest zaangażowanie w głoszenie Dobrej Nowiny całemu światu, szczególnie ludziom, którzy nie znają Chrystusa. W dzieło ewangelizacji wpisuje się w szczególny sposób zgromadzenie misjonarzy kombonianów. Obecnie liczy prawie 1800 misjonarzy, 1800 sióstr zakonnych i 200 misjonarzy i misjonarek świeckich, którzy swym stylem życia i działalnością całkowicie poświęcają się służbie misyjnej wśród narodów i grup etnicznych jeszcze nie znających Dobrej Nowiny.

Założycielem zgromadzenia był św. Daniel Comboni (1831 -1881). Jedną z ważnych form działalności zgromadzenia jest animacja misyjna, czyli uwrażliwianie Kościołów i społeczności na problemy misji. Kombonianie angażują się we wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Pracują na rzecz sprawiedliwości i pokoju, obrony praw człowieka, wyzwolenia człowieka z lęku, głodu, chorób, przemocy, niesprawiedliwości, popierania rozwoju ludzkiego poprzez działalność edukacyjną i naukową. Pracują również w szpitalach i organizacjach społecznych. Kombonianie są obecni w prawie 40 krajach Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Europy.

W niedzielę, 1 maja parafię Przemienienia Pańskiego odwiedził kombonianin, ojciec Teotim, który pochodzi z Beninu w Afryce. Przez wiele lat pracował w Kongo, natomiast od siedmiu lat przebywa w Krakowie i przybliża Polakom działalność misyjną. Podczas homilii o. Teotim opowiadał o działalności misyjnej w Kongo, gdzie chrześcijaństwo jest obecne zaledwie sto lat. Ojcu towarzyszyli misjonarze świeccy.

Po Mszy św. była możliwość spotkania się z nimi i rozmowy, a także złożenia ofiary na misje. Jednym z misjonarzy świeckich był Mateusz Bis, który przebywał na misjach w Etiopii. W piątek 29 kwietnia spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. Opowiadał o pracy na misjach, o kulturze i życiu w Etiopii. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem słuchały o misjach i zadawały wiele pytań. Dzieci zebrały ponad 800 zł, które przekazały na działalność misyjną.

XTM


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 6/2016