Wielki Post

Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem światła, Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz, Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni szczęście, na później zostawia to, co najważniejsze (…) To nie tylko słowa piosenki oazowej, ale są to słowa refleksji, które powinny nam towarzyszyć w czasie 40-dniowego postu. Co roku mamy taką szansę pójścia za Jezusem przez 40 dni, w czasie których rezygnując z wielu przyjemnych dla ciała i zmysłów rzeczy możemy być bliżej Niego, z Nim przygotować się do własnej śmierci niezależnie kiedy ona przyjdzie.

W Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia związanym na polskiej ziemi z jubileuszem 1050 rocznicy Chrztu Polski, uświadamiamy sobie jak wielką mamy łaskę, by się uświęcić i wyrazić Panu Bogu wdzięczność za łaskę zbawienia wysłużoną nam przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mamy wiele okazji i sposobów by wykorzystać ten czas na godne przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. Może to być uczestnictwo w ćwiczeniach duchowych( rekolekcje, dni skupienia, renowacja misji) w nabożeństwach gorzkich żali, w drogach krzyżowych, w adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca. Możemy codziennie w godzinie konania Jezusa na krzyżu odmawiając Koronkę do Bożego.

Miłosierdzia podjąć post nie tylko w każdy piątek ale też w środę oraz w wigilię Zmartwychwstania czyli w Wielką Sobotę, uczestniczyć w obrzędzie posypania głów popiołem w środę popielcową, aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach Triduum Paschalnego, czytać Pismo Święte i nad nim medytować. Wielki Post rozpoczyna się w środę popielcową i trwa do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Służy nam do przygotowania się do obchodzenia Zmartwychwstania Pańskiego a Katechumenom do przyjęcia chrztu w Wielką Sobotę. Praktyki pokutne i różne wyrzeczenia mają na celu umocnienie wiernych w walce z szatanem, z wadami, pomagają w uzdrowieniu duszy „oczyszczeniu się z grzechów”.

Nie szczędźmy czasu na modlitwę, post, jałmużnę, bo są one miłe Bogu. Jest to czas wielkopostnej spowiedzi, której obowiązek zawarty jest w przykazaniu kościelnym – II przykazanie mówi: – Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. III przykazanie brzmi: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. IV zachęca: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Mieczysława Sokołowska


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 2/2016