Od seniorów dla seniorów

W 1999 roku Ojciec św. Jan Paweł II napisał specjalny list: „do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszły wieku”. W liście tym Papież postawił pytanie: „Czym jest starość? Czasem mówi się o niej jako o jesieni życia - tak pisał już Cyceron - przez analogię do pór roku, następujących kolejno po sobie w życiu przyrody. Widzimy, jak w ciągu roku zmienia się otaczający nas świat, gdy patrzymy na góry i równiny, pola i doliny, lasy, rośliny i drzewa. Istnieje bliskie podobieństwo między rytmami biologicznymi człowieka a cyklami życia przyrody, której i on jest częścią. Zarazem jednak człowiek różni się od całej otaczającej go rzeczywistości, ponieważ jest osobą.

Ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Także jednak w wymiarze duchowym jego życie składa się z kolejnych etapów, które również szybko przemijają. Św. Efrem Syryjczyk chętnie porównywał życie do palców jednej ręki, pragnąc przez to ukazać, że jest ono krótkie jak rozpiętość dłoni, a zarazem, że kolejne jego etapy różnią się od siebie niczym poszczególne palce, symbolizujące pięć stopni, po których wspina się człowiek”. Seniorzy z Parafii Przemienienia Pańskiego spotykający się na modlitwie, rozmowie i śpiewie wraz z duchowym opiekunem ks. Kanonikiem Antonim dzielą się ze swoimi rówieśnikami radością i słowem.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2016