Poświęcenie tablicy ks. Michała Siewierskiego

W uroczystość Wszystkich Świętych na ropczyckim cmentarzu parafialnym została poświęcona tablica ks. Michała Siewierskiego- kapłana, który pozostał we wdzięcznej pamięci wielu mieszkańców. To tutaj w Ropczycach pełnił posługę kapłańską w trudnych latach 1943-1973. Poświęcenia tablicy dokonał ks. dr Stanisław Mazur, proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, który jakże trafnie wybrał tę datę W czasie tej uroczystości został odczytany list ks. Zygmunta Bochenka, naszego rodaka, autora książki: „Sanktuarium Imienia Maryi i Królowej Rodzin w Ropczycach”, jednego z 46 księży, którzy byli wychowankami ks. Michała Siewierskiego.

„Drodzy Rodacy! Dziękuję serdecznie za zaproszenie na niecodzienne wydarzenie odsłonięcia tablicy, która będzie utrwalać pamięć o Księdzu Michale Siewierskim, Katechecie i Przewodniku duchowym młodzieży z Ziemi Ropczyckiej przez blisko 30 lat. Myślę, że ta uroczystość współbrzmi z tym, co w ostatnich miesiącach przeżywa nasz naród przekazujący na powrót rządy kraju w ręce tych, którzy cenią najwyższe wartości, jakimi są: Bóg, Honor i Ojczyzna, a które w tak przekonujący sposób wszczepiali w serca i umysły uczniów razem z Księdzem Michałem jakże liczni nauczyciele i wychowawcy, w szkołach ropczyckich w tamtych latach. W imieniu nas, uczniów z lat powojennych, pokolenia już odchodzącego, przekazuję wyrazy wdzięczności Fundatorom i Wykonawcom tablicy. Cieszę się, że młodsze pokolenie uczniów szkół ropczyckich i czcicieli Matki Bożej Kościółkowej przejmie kultywowaną przez nas pamięć o nauczycielach, wychowawcach i duszpasterzach ze szkól ropczyckich, z parafii, stowarzyszeń i innych licznych placówek kulturalnych działających na naszej Ziemi. Życzę Stowarzyszeniu Regionalnemu Ziemi Ropczycko- Sędziszowskiej dalszych dobrych i pożytecznych dla społeczeństwa inicjatyw, zmierzających do przypominania przykładów ofiarnych i pełnych poświęcenia ludzi, których świadectwo życia będzie ubogacać i jednoczyć wszystkich.

Ks. Zygmunt Bochenek

Emerytowany proboszcz Parafii Maryi Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku. Maturzysta Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach z 1952 r.”

I chyba to przesłanie przekazane w liście ks. Bochenka już owocuje. Wiele młodych osób zatrzymuje się przed tablicą, czyta jej treść. A ci, którzy mieli szczęście znać tego charyzmatycznego kapłana- w tym miejscu wspomina Go z wielkim sentymentem i wdzięcznością . Pod tablicą umieszczona została grudka ziemi z grobu w Stróżach, miejscu wiecznego spoczynku ks. Michała. Tablica umieszczona na cmentarnej kaplicy, widoczna jest z daleka, a z niej podobizna naszego ks. Michała Siewierskiego spogląda na ukochane przez Niego Sanktuarium Matki Bożej i Ropczyce.

Anna Wenc


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 11-12/2015