Nabożeństwa fatimskie w parafii św. Barbary

Jak o miejsce na nową parafię zabiegał ks. prałat Józef Cieśla - cichy, zawsze dostępny, święty kapłan (19.03.1917 - 18.12.1991) - tak ks. prałat Jan Delekta był inicjatorem nabożeństw fatimskich na Osiedlu św. Barbary.

Nabożeństwa ku czci Matki Bożej z Fatimy - feretron z figurą - był w kościele Matki Bożej Ropczyckiej, i stamtąd 13 maja 1996 r. w procesji został przeniesiony z orkiestrą na Osiedle i postawiony w kapliczce, obok Krzyża Misyjnego. Na Osiedlu powitał przybyłych w procesji z figurą Matki Bożej rzęsisty, majowy deszcz. Krzyż Misyjny stanął wcześniej, bo w czasie Misji Świętych, jesienią 1995 r. Od maja 1996 r. na Osiedlu rozwija się kult Matki Bożej Fatimskiej. 4 grudnia 1996 r. została poświęcona kaplica - kościół św. Barbary - przez ks. bpa Kazimierza Górnego. W lipcu 1999 r. została erygowana parafia św. Barbary.

Owocem Misji św. w 2014 r. są Wieczory Fatimskie o godz. 20.30, od listopada do kwietnia, kiedy nie ma nabożeństw fatimskich z procesją. Na te Wieczory Fatimskie, liczni czciciele Maryi Fatimskiej przychodzą ze świecami. Ostatniemu nabożeństwu fatimskiemu - 13 października 2015 r. przewodniczył ks. dr Tomasz Bać - jeden z pierwszych wikariuszy parafii św. Barbary, a obecnie profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Maryja z Fatimy jak przed stu laty, także i dzisiaj prosi o modlitwę różańcową, pokutę, wynagradzanie i modlitwę za grzeszników.

Stanisław Sałek


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 11-12/2015