Cząstka św. Jana Pawła II wkrótce pośród nas

Osoba Świętego Jana Pawła II jest mocno wpisana w sercach wszystkich Polaków. Szczególne miejsce zajmuje także w sercach mieszkańców parafii Św. Anny w Ropczycach-Chechłach. To tutaj przed kilkoma laty młodzi ludzie wybrali sobie Świętego Jana Pawła II jako wzór do naśladowania, czyniąc Go patronem Szkoły Podstawowej. Od tego momentu parafia bardzo uroczyście świętuje ważne wydarzenia z życia tego wielkiego świętego, oraz co dzień oddaje się Jego opiece.

Relikwie - co to takiego?

Każdy człowiek umierając zostawia po sobie ubrania, przedmioty codziennego użytku i inne rzeczy, którymi posługiwał się podczas ziemskiego życia. Przedmioty te są ważne dla osób związanych ze zmarłym. Podobnie jest ze świętymi. Każdy wierzący chciałby mieć coś szczególnego, związanego ze świętym, coś co przypominałoby mu o tej ważnej postaci. Dlatego też w kościołach możemy spotkać relikwie. Czym zatem są relikwie? Relikwie są to szczątki ciał osób świętych lub przedmioty z którymi osoby te stykały się w czasie życia , stanowiące podmioty pamięci i czci tych świętych. Relikwie mogą być I, II lub III stopnia. Najważniejsze relikwie to relikwie I stopnia, na przykład krew świętego, jego kości, skóra, włosy, paznokcie. Drugi stopień stanowią przedmioty, którymi posługiwał się dany święty: ubrania, rzeczy osobiste, rzeczy mające bezpośredni kontakt ze świętym – jego szaty, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku. Relikwie trzeciego stopnia powstają przez styczność z relikwią sklasyfikowaną w grupie pierwszej. Mogą to być na przykład rzeczy potarte o część ciała zmarłego świętego lub dotknięte przez samego świętego w trakcie życia.

Mała cząstka Jana Pawła II w naszej świątyni.

Jakże radosna dla mieszkańców parafii, okazała się wiadomość, że już wkrótce święty Jan Paweł II w cząstce swoich relikwii zamieszka w naszej świątyni. Relikwią będzie ampułka z krwią tego otoczonego szczególną czcią wielkiego świętego. W piątek 16 października przedstawiciele Szkoły im. Jana Pawła II i mieszkańcy parafii wraz z księdzem proboszczem udadzą się w pielgrzymce do Krakowa. W program tej pielgrzymki w sposób szczególny wpisana jest audiencja u ks. kard. Stanisława Dziwisza podczas, której do naszej parafii przekazane zostaną relikwie św. Jana Pawła II. Dzień ten będzie miał podwójny wymiar dla wszystkich parafian. Nie tylko będzie to wspomnienie wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, ale także wspomnienie przybycia Jego cząstki do naszej parafii.

Święty Jan Paweł II na zawsze z nami.

W niedzielę 18 października o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii Świętego Jana Pawła II do naszej świątyni. Wszyscy wierni, którzy przybędą na tą uroczystość zgromadzą się pod plebanią. Z tego miejsca relikwie będą w uroczystej procesji wprowadzone do kościoła. Uroczystości tej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz infułat Stanisław Mac. Od tego dnia wielki polski święty będzie miał w naszej parafii szczególny dzień czci. Bowiem 16 dnia każdego miesiąca odbywać się będzie specjalne nabożeństwo ku czci Świętego Jana Pawła II, który patrzy z Domu Ojca i pomaga nam wzrastać w świętości życia. Za jego wstawiennictwem można wyprosić wiele łask dla siebie i swoich bliskich. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tej uroczystości jak również do udziału w późniejszych nabożeństwach ku czci tego świętego.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 10/2015