Poświęcenie kapliczki

Mieszkańcy Ropczyc od ponad V wieków bardzo mocno związani są z Ropczycką Madonną. Stąd popularne tu stwierdzenie, że w naszym mieście żyje się jak w ogródku Matki Bożej, bo to od Niej otrzymujemy wiele łask, do Niej zanosimy swoje prośby i dziękczynienia.

Pamiętamy szczególny czas intensywnych modlitw w okresie przed koronacją Ropczyckiej Pani, gdy kopia Figury odwiedzała domy całej parafii. Sama uroczystość koronacji była wielkim przeżyciem dla mieszkańców Ropczyc, diecezji oraz ropczyckiej Polonii. Kult Ropczyckiej Pani dalej się rozwija. Widać to w Sanktuarium, a także w okolicy, gdzie kopie Figury umieszczane są w przydomowych kapliczkach. Była to inicjatywa kustosza ropczyckiego sanktuarium ks. dra Stanisława Mazura, by kopie figury Ropczyckiej Pani „trafiły pod strzechy”.

Poświęcenia takiej kapliczki z kopią figury Matki Bożej Ropczyckiej na posesji Państwa Barbary i Andrzeja Żyliczów w Małej dokonał 3 października br. ks. Jacek Piróg, proboszcz tamtejszej parafii. Figurka Matki Bożej, tak jak pierwotnie, umieszczona została w kapliczce wykonanej w wydrążonym pniu drzewa. Wykonanie tej kapliczki było wotum dziękczynnym za otrzymane łaski od Matki Bożej w trudnych chwilach dla całej rodziny.

Ta miła uroczystość zgromadziła wokół liczną rodzinę gospodarzy-wszak Matka Boża Ropczycka od dnia koronacji jest nazwana Królową Rodzin.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 10/2015