Pielgrzymka Nauczycieli u stóp Jasnogórskiej Pani

Tradycją stało się, że po zakończeniu roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy przybywają na Jasną Górę, by dziękować za miniony rok i prosić Boga przez orędownictwo Matki Bożej Częstochowskiej o potrzebne łaski na rok następny. Zatem w czwartek 2 lipca 2015 roku wczesnym rankiem grupa nauczycieli z Ropczyc pod przewodnictwem księdza Marcina wyruszyła spod Fary autokarem do Częstochowy, aby uczestniczyć w 78 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli. Jak co roku uroczystości rozpoczęły się już 1 lipca.

W tym dniu 78 pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców rozpoczęło 14 Sympozjum Ewangelizacyjne Nauczycieli i Wychowawców Katolickich. Wysłuchano wykładów ks. dr Jarosława Kwietnia z WSD w Koszalinie pt. „Ochrzczony, czyli kto?” oraz Lecha Dokowicza, reżysera i dokumentalisty pt. „Mam wiarę nie tylko dla siebie”. Wieczorem nauczyciele modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego pod przewodnictwem bpa Edwarda Dajczaka, a po nim uczestniczyli w Wieczorze Światła w Wieczerniku.

Po przybyciu na Jasną Górę nasza grupa wzięła udział w modlitwach różańcowych. Następnie nauczyciele wysłuchali wykładu o. dr Piotra Włodygi na temat „Trzeba nam się na nowo narodzić”. Po wykładzie Chór Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku „Cantiamo” pod dyrygenturą mgr Barbary Kuczek wykonał koncert maryjno-patriotyczny. W tym roku nauczycielskie dni na Jasnej Górze stały się okazją do refleksji nad sakramentem Chrztu św., gdyż w przyszłym roku w naszym kraju będziemy obchodzili 1050-lecie Chrztu Polski. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło „Tutaj wszystko się zaczęło”. Jak wiemy to słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Wadowicach, kiedy papież podsumowywał swój pontyfikat i był ostatni raz w Polsce. Zdanie to stało się myślą przewodnią, aby odkryć chrzest jako początek życia Bożego w nas samych, chrzest jako dar wiary dla nas osobiście i dla całego narodu polskiego, chrzest jako moment, od którego rozpoczynamy wędrówkę ku celowi, jakim jest Niebo.

Przed mszą świętą podprzeor Jasnej Góry o. Jan Potyralski powitał pielgrzymów: „Drodzy nauczyciele, w waszych rękach spoczywa nasza przyszłość. Od tego, jak wychowacie i przygotujecie do dorosłego życia waszych uczniów zależy to, w jakim świecie będziemy żyć i się starzeć. To ogromna odpowiedzialność, ale i wielka radość. Życzymy Wam także siły do radzenia sobie z codziennymi troskami i trudnościami. Niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża ma w swojej opiece, a ten czas pobytu na Jasnej Górze przed Obliczem Maryi Jasnogórskiej Królowej Polski, niech pozwoli Wam umocnionymi na duchu i przemienionymi wrócić z radością do swoich domów, rodzin i szkół”.

Centralnym punktem pielgrzymki była odprawiona o godzinie 1200 Msza święta pod przewodnictwem bp E. Dajczaka, delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. Oprawę muzyczną liturgii przygotował wspomniany już chór Cantiamo. Biskup rozpoczynając Eucharystię, powiedział: „Polscy nauczyciele uczestniczą w jednej wielkiej lekcji, gdzie Nauczycielką jest Matka nasza i Królowa, lekcji wiary, miłości i nadziei”. W homilii kaznodzieja nawiązując do Ewangelii o Weselu w Kanie Galilejskiej, zwrócił uwagę, że „jedno zdanie z tej Ewangelii trzeba tu dzisiaj powtórzyć bardzo wyraziście – „Zróbcie wszystko co wam powie”. Maryja mówi te słowa nie do jakiegoś tłumu, lecz do uczniów. Maryja dzisiaj mówi je do mnie – ucznia Jezusa. Zróbcie wszystko”. Biskup podkreślił, że mamy iść po drogach naszej historii jak Maryja. Szczególną uwagę zwrócił na słowo wolność, świętość Maryi właśnie rodzi się z wolności. Wszystko dzieje się przy pomocy Ducha Świętego.

W czasie Mszy św. przedstawiciele nauczycieli dziękowali ks. bp. Edwardowi Dajczakowi za 15 lat gorliwej i pasterskiej posługi wobec środowiska edukacyjnego w Polsce. W 78 Ogólnopolskiej Pielgrzymce uczestniczyło 6 tysięcy osób. Podkreślono, że zwykle diecezja rzeszowska, archidiecezja lubelska i archidiecezja przemyska to najbardziej reprezentowane na pielgrzymce środowiska. O godzinie 15.00 bp E. Dajczak przewodniczył rozważaniom Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach. Oprawę muzyczną tworzyli nauczyciele z duszpasterstwa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz archidiecezji przemyskiej. Tegoroczne pielgrzymowanie nauczycieli i wychowawców na Jasnej Górze zakończyło nabożeństwo rozesłania celebrowane w kaplicy Cudownego Obrazu.

` Nasza grupa nauczycieli powróciła do Ropczyc w miłej i serdecznej atmosferze. Gorąco zachęcam do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców.

Emilia Pawełek


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 7/2015