Święty Czas Nawiedzenia

Umiłowani Młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam Wam znak tego Roku Jubileuszowego, Krzyż Chrystusa i nieście Go w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.

Giovanni Paolo II - Roma, Pascha 1984

13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra przez młodych Brazylijczyków został przekazany młodym Polakom Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Od tego czasu Symbole peregrynują kolejno po polskich diecezjach. Ideą peregrynacji jest ukazanie krzyża nie tyle w przestrzeni sakralnej, co w szkołach, uniwersytetach, akademikach, szpitalach, zakładach karnych.

W naszym mieście ten szczególny czas nawiedzenia miał miejsce w poniedziałkowy dzień 8 czerwca. Już o godz. 12:00 młodzież szkół ponadgimnazjalnych z naszego miasta jak również przedstawiciele gimnazjów zgromadzili się w hali widowiskowo - sportowej, gdzie uczestniczyli w koncercie raperów „Wyrwani z niewoli” ZETAIGREKA. Kilka minut po godz. 13:00 uczniowie Zespołu Szkół im. ks. dr Zwierza uroczyście wnieśli Krzyż Światowych Dni Młodzieży, zaś starosta pan Witold Darłak i dyrektor pan Mariusz Pilch w towarzystwie pań dyrektor: Grażyny Baran i Agnieszki Pazur wnieśli Ikonę Matki Bożej.

Po słowach powitania rozpoczęło się czuwanie modlitewne „Dotknij miłosierdzia”. Zawierało ono w sobie kilka elementów: Liturgia Słowa, którą poprowadził ks. Paweł Karczmarczyk, świadectwo nawrócenia jednego z raperów i montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież z liceum ogólnokształcącego wraz z ks. Marcinem Jaraczem, podczas którego zgromadzeni mogli podejść do Symboli ŚDM na osobistą modlitwę adoracyjną.

Kolejną stacją Świętego Czasu Nawiedzenia stało się Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, gdzie rozpoczęła się z tej okazji Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. O godz. 15:00, po słowach powitania skierowanych przez Kustosza ks. dr Stanisława Mazura i przedstawicieli Kręgów Domowego Kościoła, odśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęła się Liturgia Słowa, którą poprowadził ks. Marek Kędzior proboszcz parafii św. Urszuli w Ropczycach a zarazem Moderator Domowego Kościoła w naszej diecezji. Konferencję tematyczną wygłosił ks. Wiesław Surma - Duszpasterz Rodzin z diecezji sandomierskiej. Oprawę muzyczną całego nabożeństwa zapewnił zespół Semper z Ropczyc.

Po krótkiej indywidualnej modlitwie Krzyż i Ikona Maki Bożej zostały przeniesione na ulice naszego miasta, gdzie odbywała się Droga Krzyżowa. Rozważania przygotowane przez ks. Tomasza Kozickiego i poprowadzona przez niego wraz z młodzieżą Droga Krzyżowa stała się okazją do modlitewnej medytacji i drogą poszukiwań odpowiedzialnego, dojrzałego chrześcijaństwa. Warto wspomnieć w tym miejscu o wielkim zaangażowaniu ks. Proboszcza Tadeusza Mieleszko, ks. Łukasza Nowosielskiego i parafian z parafii św. Michała Archanioła; szczególnie o zaangażowaniu pań i panów strażaków.

Czwartą stacją spotkania z Symbolami ŚDM była Ropczycka Fara, gdzie pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Edwarda Białogłowskiego została odprawiona Uroczysta Eucharystia, podczas której wielu małżonków przeżywających rocznice i jubileusze małżeńskie odnowiły swoją przysięgę małżeńską. Uroczystość ubogaciła obecność strażaków z naszego miasta z pocztami sztandarowymi. Cała peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży po naszej diecezji ma w sobie wielką nadzieję, że pobudzi młodzież i nas wszystkich do myślenia w stronę Pana Boga, obudzi wiarę u tych, których wiara troszkę śpi. Publiczna obecność przy tych Symbolach i zaangażowanie młodych ludzi, którzy stawiają na Boga, na Maryję, na wiarę w swoim życiu i mają zaufanie do Boga, może to być świadectwem i pociągnie innych, by ruszyć razem z nami - wskazywał ks. biskup.

Na zakończenie Mszy świętej po procesji Eucharystycznej Krzyż i Ikona zostały zabrane przez ks. Dziekana Leopolda Kordasa i ks. wikariuszy do parafii św. Barbary w Ropczycach na nocne czuwanie zakończone Eucharystią. Z pewnością spotkanie z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży oraz Ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani było okazją do odnowienia i umocnienia wiary w mieszkańcach naszego miasta i okolic.

Myślę, że całość wydarzenia można streścić w słowach modlitwy, które wypowiedziała rodzina witająca Symbole ŚDM w Ropczyckiej Farze: „Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Pozdrawiamy Cię jako przedstawiciele rodzin naszej parafii i całej diecezji. Pozdrawiamy Cię razem z naszymi dziećmi - młodymi ludźmi, którzy są przyszłością świata i nadzieją Kościoła. Pozdrawiają Cię razem z osobami starszymi, doświadczanymi chorobą i naznaczeni stygmatem cierpienia. Chryste wywyższony na krzyżu spójrz na nas z wysokości krzyża, umocnij naszą wiarę, rozpal w nas miłość i na nowo w nasze serca wlej nadzieję. Maryjo, obecna w znaku tej świętej ikony, od Ciebie pragniemy uczyć się wierności Bogu, wierności Ewangelii krzyża i Ewangelii miłości. Maryjo pomagaj nam odnosić zwycięstwo nad złem, nad słabościami, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi wiary, którą Chrystus Twój Syn naznaczył krzyżem i zmartwychwstaniem”.

ks. Marcin Jaracz


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 6/2015