Stąd nasz ród!

W ostatnie dni maja 30-31.2015 roku Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego pod duchowym kierownictwem Sióstr Służebniczek /s. Donueli, s. Jolanty/ wyruszyła na pielgrzymkę do miejsc związanych z początkiem naszej państwowości.

Słońce wschodzi, zapowiadał się piękny słoneczny dzień i taki też był, gdy dotarliśmy do położonego na wzgórzach pięknego Gniezna, pierwszej stolicy Polski. Spotykamy się tu z przewodnikiem p. Markiem, który oprowadzi nas po Gnieźnie i szlaku piastowskim. Rozpoczynamy Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - Pani Gniezna - koronowanej przez Jana Pawła II 3 czerwca 1997 r., która opiekują się Ojcowie Franciszkanie. W kościele tym znajdują się także relikwie bł. Jolanty, siostry św. Kingi i babki króla Kazimierza Wielkiego.

Po Mszy świętej wraz z przewodnikiem udajemy się do „Doliny Pojednania”, gdzie stoi symboliczny dąb, na którym miało być orle gniazdo, od którego powstała legenda o Orle Białym. Zwiedzamy rynek i jego zabytki, poznając pokrótce ich historię. Przy katedrze spotyka nas wielka niespodzianka. Spotykamy Prymasa Polski abp Wojciech Polaka, który udzielił nam prymasowskiego błogosławieństwa i zamieniając z nami kilka słów podczas procesji z diakonami na święcenia kapłańskie do katedry.

Dalej udajemy się zwiedzić kolebkę Polan, czyli Ostrów Lednicki z Parkiem Etnograficznym, gdzie możemy zobaczyć wykopaliska ilustrujące średniowieczną historię Polan. W obie strony przepływamy promem. Na wyspie witają nas historyczni wojowie, a w środku w Kaplicy Dąbrówka i książę Mieszko. Od przewodnika dowiadujemy się, żę badania na wyspie zaczęto robić za sprawą Ludwika Węsierskiego, tego samego, który współpracował i był bliskim przyjacielem naszego bł. Edmunda Bojanowskiego.

Z wyspy jedziemy na Pola Lednickie. To współczesność związana z naszym wielkim rodakiem św. Janem Pawłem II i spotkaniami z młodzieżą organizowanymi przez ojca Jana Górę. Ogromny 40 hektarowy teren w środku którego Centrum Spotkań z kaplicą, w której zgromadzono pamiątki i relikwie, obok Dom Papieża. Tu wszyscy mogliśmy ucałować relikwie bł. Jana Pawła II, bez pośpiechu, bez wielkich kolejek i w skupieniu chwilkę się pomodlić. Z daleka też widać było kopię krzyża z Giewontu, który otwiera Drogę Krzyżową w kierunku Bramy Ryby.

Następnie wracamy do Gniezna, gdzie swoje podwoje otwiera nam Katedra Gnieźnieńska z piękną konfesją, w centrum której jest srebrny relikwiarz - trumienka św. Wojciecha. Dużo tu historii z początków państwa Polski. Słuchamy uważnie ciekawego opowiadania przewodnika.

Po południu opuszczamy Gniezno, by jeszcze tego dnia zwiedzić Biskupin - pierwszą osadę Polan. Praktycznie są tu trzy osady. Zwiedzamy je z zaciekawieniem, a dzieci chętnie przymierzają stroje. Duże wrażenie zrobiły na nas domy tworzące osadę. Bardzo ciekawie skonstruowane, a do tego wszystkie jednakowe. Pogoda nam dopisuje, więc spokojnie spacerujemy.

Z Biskupina już pod wieczór udajemy się do Lichenia - do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski. Po zakwaterowaniu i kolacji w Domu Pielgrzyma „Arka” udaliśmy się na Apel Maryjny. Po bardzo wygodnym noclegu rozpoczynamy dalszą część naszej pielgrzymki. Spotkanie z najlepszą z Matek - Matką Bożego Syna. Uczestnicząc w porannej Mszy św. o godz. 7.30 w Bazylice, zawierzamy problemy naszej Ojczyzny, Kościoła i te, które każdy z nas przywiózł w swoim sercu Bolesnej Królowej Polski. Każdy z nas ma wiele spraw, próśb, podziękowań, by w żarliwej modlitwie powierzyć je Matce.

Po śniadaniu mamy czas na osobistą modlitwę i zwiedzanie. Trudno opisać ogrom i przepych bazyliki zbudowanej na planie krzyża z wieloma pięknymi obrazami, witrażami, 150-głosowymi organami, wielu kaplicami, 15-tonowym dzwonem oraz wieżą widokową. Główną uwagę przykuwa ołtarz główny i konfesja z malutkim obrazem Pani Licheńskiej. Nad obrazem napis: „Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym”. Zwiedzamy również kościół św. Doroty. W modlitewnej zadumie kroczymy po Golgocie. Udajemy się też do źródełka, by nabrać wody. Na zakończenie jeszcze zaopatrujemy się w pamiątki i wyruszamy w drogę powrotną.

Po drodze wcześniej zachęceni słowami naszego ks. Proboszcza nawiedzamy Świnice Warckie. Modlimy się w kościele, gdzie została ochrzczona św. Faustyna. Stamtąd w towarzystwie s. Kiary - ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia udajemy się do domu w Głogowcu, gdzie urodziła się i wychowała siostra Faustyna. Siostra Kiara przedstawiła nam historię życia i powołania św. Faustyny. Zwiedziliśmy dom i obejście.

Teraz już napełnieni obrazami z przeszłości i teraźniejszości, rozmodleni w radosnym nastroju przy śpiewie pieśni maryjnych wracamy do domu. Dziękujemy serdecznie i niech Bóg wynagrodzi Siostry za zorganizowanie pielgrzymki, wszystkim za wspaniałą atmosferę - Szczęść Boże!

Maria Miąso


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 6/2015