Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Drodzy Czytelnicy Wspólnoty Królowej Rodzin. Oddajemy do Waszych rąk kolejny nr naszego czasopisma, które na stałe wpisuje się w przeżywanie i formowanie dojrzałości chrześcijańskiej. Nie ma chrześcijaństwa, nie ma wiary bez zakorzenienia w Sakramentach. Na co dzień możemy uczestniczyć w przeżywaniu w naszych Kościołach Eucharystii będącej źródłem i szczytem życia.

Święty Jan Paweł II w swoich homiliach i przemówieniach, a szczególnie w encyklice Ecclesia de Eucharistia pragnął, abyśmy zachwycili się darem Eucharystii, gdyż Msza św. nie jest jednym z wielu cennych darów, ale jest to dar największy, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa. W Eucharystii Chrystus uczynił „dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia” (EE 11). Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła” (EE 1).

Temat przewodni jaki proponujemy Wam, drodzy czytelnicy WKR związany jest zarówno z naszą codziennością oraz z przeżywaniem w naszych wspólnotach Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Bożego Ciała.

Pamiętamy też, że Eucharystia związana jest nieodłącznie z tajemnicą Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zatrzymujemy się też w tych dniach szczególnie przy znaku Krzyża.

Będzie to dosłowne zatrzymanie w dniu 8 czerwca przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży, który będzie w naszym mieście. Niech więc i te refleksje będą okazją do dobrej lektury przygotowującej nas duchowo do tego uroczystego wydarzenia.

Redakcja WKR


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 5/2015