Wspólnota Królowej Rodzin nr 5/2015

Siostry zakonne

Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy.
Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne służą nam i naszym rodzinom.

W numerze:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"