Wspólnota Królowej Rodzin nr 4/2015

Matka Boska

Boś Ty Matką w opiece nas miej,
I naszej Ojczyźnie błogosławić chciej.

Matko, Tyś naród polski,
Przed wiekami już wybrała.
Matko, Tyś naród polski,
Całym sercem ukochała.

W numerze:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"