Wspólnota Królowej Rodzin nr 3/2015

Adoracja

Drodzy Czytelnicy Wspólnoty Królowej Rodziny

Czas Świąt Paschalnych to dni, kiedy chcemy, wpatrując się w Zmartwychwstałego, za wskazaniem Papieża Franciszka, zauważyć każde życie, szczególnie to cierpiące, na każdym etapie rozwoju od poczęcia do naturalnej śmierci. Tylko doświadczając pustego grobu, światła miłości i żywej obecności Chrystusa, możemy budować przestrzeń miłości miłosiernej. Niech w te dni dokona się w naszym życiu swoiste przejście przez Próg Zdumienia nad Tajemnicą Wiary - Tajemnicą Życia.

Z darem modlitwy i radosnym Chrystus Zmartwychwstał

Redakcja Wspólnoty Królowej Rodzin

W numerze:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"