Wspólnota Królowej Rodzin nr 2/2015

Krzyż na tle nieba
Nawrócenie winno łączyć się z osobistym świadectwem wiary w każdym dniu; ze zrozumieniem sensu postu, pokuty i jałmużny. Te wartości prowadzą do przyjęcia mocy słowa Bożego, a w konsekwencji do wewnętrznej przemiany człowieka.

W numerze:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"