Wspólnota Królowej Rodzin nr 4/2014

Święci Papieże

Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury danej epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot.

Jan Paweł II - Orędzie na XIII Światowe Dni Młodzieży, 30.11.1997 r.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"