Wspólnota Królowej Rodzin nr 2/2014

Krzyż

Ave Crux

Niech nie zostanie udaremniony Krzyż Chrystusa, bo jeśli udaremnia się Krzyż Chrystusa, człowiek zostaje pozbawiony korzeni i nie ma już przyszłości; jest zniszczony!

To jest nasze wołanie u kresu XX wieku. Jest to wołanie Rzymu, wołanie Konstantynopola, wołanie Moskwy. I wołanie całego chrześcijaństwa: obu Ameryk, Afryki, Azji, wszystkich. Jest to wołanie nowej ewangelizacji.

Jan Paweł II - List Apostolski Orientale LumenStowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"