Wspólnota Królowej Rodzin nr 1/2014

Kapliczka

Wiara i miłosierdzie

Naszemu rozwojowi w czułości, w miłosierdziu naznaczonym szacunkiem i delikatnością, pomaga wzór chrześcijański, ku któremu pewnie trzeba kierować nasze spojrzenie. Jest to Matka Jezusa i nasza Matka, bacznie wsłuchująca się w głos Boga oraz potrzeby i trudności swych dzieci. (...) Ona wie, jak pokonuje się tę drogę i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących.

Ufnie możemy się do Niej uciekać z synowskim oddaniem, będąc pewnymi, że będzie nam pomagać, wspierać nas i że nas nie opuści. Ona jest Matką Chrystusa zmartwychwstałego: trwa przy naszych krzyżach i towarzyszy nam na naszej drodze ku zmartwychwstaniu i życiu w pełni.

Ojciec Święty Franciszek z okazji XXII Światowego Dnia ChoregoStowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"