Wspólnota Królowej Rodzin nr 11/2013

Pogrzeb

Wierzę w Syna Bożego

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego,
który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Zaproszenie

Zapraszamy na kolejny - osiemnasty odpust w parafii św. Barbary w środę 4 grudnia 2013 r. Msze św. o godz. 7-mej, 9-tej, 16-tej. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem ks. prałata dra Józefa Bara - oficjała Metropolitarnego Sądu Biskupiego w Przemyślu o godz. 18-tej. Słowo Boże wygłosi ks. Paweł Batory. W czasie sumy odpustowej nastąpi uroczyste wprowadzenie relikwii św. Barbary - patronki parafii.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"