Wspólnota Królowej Rodzin nr 3/2013

Grób Pański

Z martwych wstań i Ty!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie
odrodzi w każdym z Was wiarę w siłę Odkupiciela Człowieka,
obdarzy odwagą w niesieniu krzyża codziennych trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Trwajcie zawsze w zwycięskim Chrystusie, który zostawił Wam siebie w Eucharystii!

Z błogosławieństwem dla każdej rodziny i jej gości przy wielkanocnym stole
proboszcz i dziekan ziemi ropczyckiej ks. Stanisław Mazur wraz z wikarymiStowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"