Wspólnota Królowej Rodzin nr 2/2013

Krzyż

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4, 16)

Drodzy bracia i siostry, w tym okresie Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się do obchodów wydarzenia krzyża i zmartwychwstania, przez które Miłość Boża odkupiła świat i oświeciła historię, życzę wam wszystkim, abyście przeżywali ten cenny czas, ożywiając wiarę w Jezusa Chrystusa, aby wejść w krąg Jego miłości do Ojca i do każdego brata i siostry, których spotykamy w naszym życiu. Zanoszę w tej intencji modlitwę do Boga, prosząc o błogosławieństwo Pana dla każdego z was i dla każdej wspólnoty!

Zakończenie orędzia papieża Benedykta XVI na Wielki Post 2013 r.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"