Wspólnota Królowej Rodzin nr 9/2012

Przywitanie dzieci

Bardziej niż w przeszłości wiara staje w obliczu szeregu pytań, wynikających ze zmiany mentalności, która zwłaszcza w obecnych czasach zawęża zakres tego, co racjonalnie pewne, do osiągnięć naukowych i technologicznych.

Jednakże Kościół nigdy nie bał się dowodzić, że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy.

Papież Benedykt XVI - Porta FideiStowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"