Wspólnota Królowej Rodzin nr 11/2011

Kościół na Górce

Kościół naszym domem

Jesteśmy bowiem
współpracownikami Boga,
a wy jesteście uprawną ziemią
Bożą, budowlą Boga.
Dzięki udzielonej mi przez
Boga łasce położyłem fundament
jako zręczny architekt, ale buduje
ktoś inny.
Niech każdy jednak patrzy na to,
jak buduje. Nikt bowiem nie może
położyć innego fundamentu,
oprócz tego, który już został
położony, a jest nim Jezus Chrystus
(1Kor 3, 9-11).Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"