Wspólnota Królowej Rodzin nr 7/2011

Jezus dzwigajacy krzyz

Nie lękajmy się ofiarować naszego czasu Chrystusowi,
aby On mógł go rozjaśnić i nadać mu kierunek

Uwalniając się od rytmów codziennego życia, które męczą i wyczerpują fizycznie i duchowo, człowiek ma możność odkryć na nowo najgłębsze fundamenty swego życia i postępowania.

W chwilach wypoczynku, a szczególnie podczas wakacji powinien uświadomi sobie fakt, że praca jest środkiem, a nie celem życia; ma też sposobność, by odkryć piękno milczenia jako przestrzeni, w której można odkryć samego siebie, aby wzbudzić w sobie wdzięczność i otworzyć się na modlitwę.

Jan Paweł II - Pieve di Cadore - 1 sierpnia 1999 r.

W numerze wakacyjnym, lipcowym na okres II części wakacji można przeczytać następujące artykuły:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"