Wspólnota Królowej Rodzin nr 2/2011

Krzyż z napisem

Jezu, ufam Tobie

Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich.

Jan Paweł II; Kraków - Błonia 18 VIII 2002 r.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"