Ropczycki Krzyż

18 września 2010 r. o godzinie 1500 rozpoczęły się uroczystości poświęcenia Krzyża III Tysiąclecia, na które przybył J.E. ks. biskup Ordynariusz Rzeszowski Kazimierz Górny. Przygotowanie przed Eucharystią rozpoczęto Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ropczycach przestawiła program słowno-muzyczny o tematyce Krzyża. Przed rozpoczęciem Mszy św. proboszcz parafii św. Anny ks. kanonik Wojciech Styczyński przedstawił historią budowy i symbolikę Krzyża III Tysiąclecia. Mszy św. koncelebrowanej przez 16 kapłanów przewodniczył J.E ks. bp Kazimierz Górny. Słowo do zgromadzonych i radia Via skierował ks. Kanclerz Jerzy Buczek.

Krzyz

Historia budowy i Ewangeliczne przesłanie

Myśl budowy Krzyża zrodziła się w czasie, gdy świat chrześcijański przygotowywał się do Wielkiego Jubileuszu Narodzin Pana Naszego Jezusa Chrystusa, tj. roku 2000.W tym czasie uzyskano stosowne zezwolenia do budowy i przystąpiono do realizacji technicznego projektu. To zadanie powierzono Zespołowi projektowemu Politechniki Rzeszowskiej, a projektantem Krzyża został prof. dr hab. inż. Adam Reichhart. Prace przy fundamentach rozpoczęto 3 lipca 2001 r. W pierwotnym zamierzeniu Krzyż miał mieć 51 m. Dolne czerwone segmenty Krzyża miały mieć łącznie wysokość 33 m, tyle ile żył Pan Jezus na ziemi. Na tak wysokiej podstawie umieszczona galeria widokowa w kształcie kuli ziemskiej ma obrazować świat. Krzyż umocowany nad galerią miał mieć 18 m, czyli tyle, ile wynosi umowny wiek dojrzałości człowieka. W tej symbolice chodziło o fakt dojrzałego przyjęcia Krzyża w swoje życie.

Jednak z wielu przyczyn, także finansowo-technicznych trzeba było zmienić ideę - "skrócić" Krzyż. Podczas rozlicznych perturbacji związanych z realizacja projektu, na rok przed śmiercią Papieża Polaka, przyjęto wersję 27 m wysokości podstawy dla uczczenia 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II, aby to symbolizowało Jego Zycie i nauczanie. W ten sposób czerwona część Krzyża związana jest z osobą Piotra Naszych Czasów. Elementy dolnej części Krzyża przywiezione zostały w Dzień Zaduszny w roku 2005. Część górną Krzyża i galerię przywieziono nieco później. Znowu pojawiły się problemy i przeszkody techniczne; pewne rzeczy wymagały przeróbki i w związku z tym

Krzyż wzniesiono dopiero 16 czerwca 2006 r. Szczęśliwym trafem był to Dzień Papieski w oktawie po Uroczystości Bożego Ciała. Liczby związane z Krzyżem są mocno, lecz w sposób przypadkowy powiązane z życiem Jana Pawła II i Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Świadczy o tym choćby fakt, że wzrok stojącego w galerii przeciętnego człowieka znajduje się na wysokości około 30 m, a tyle właśnie lat miał Pan Jezus, rozpoczynając swoją działalność publiczną. Z galerii można wyjść na zewnątrz i stanąć pod krzyżem na wysokości 33 m, tyle ile trwało życie Pana Jezusa. Wysokość samego Krzyża, część biała, umocowanego na szczycie galerii ma 14 m. W ten sposób w Krzyż została wpisana data śmierci Jezusa Chrystusa, która w kalendarzu żydowskim została odnotowana 14 dnia miesiąca NISAN 33 r. W galerii znajduje się kamień węgielny z Góry Synaj, poświęcony 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Stąd też przez przeszklony dach spogląda na belkę poziomą Krzyża, która ma 10 m długości, co odpowiada 10 przykazaniom regulującym życie człowieka. W przyszłym roku do tego miejsca można będzie wjechać windą. Trwają prace związane z realizacją tego projektu.

Myślą przewodnią budowy są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: "Krzyż jest wielką szkołą miłości i formacji ludzkiej osobowości, katedrą wychowania społecznego". Po 10 latach dobiega końca budowa Krzyża, "Katedry wychowania społecznego", świątyni bez dachu i murów, aby spoglądać w niebo przez pryzmat bieli i czerwieni. To są nie tylko barwy narodowe. Biel to serce, czerwień to miłość. Łączenie tych kolorów dokonuje się w galerii Krzyża i we wnętrzu człowieka. Przy wyjściu z tej świątyni zauważymy napis: "Ecclesia in Europa" to tytuł adhortacji Jana Pawła II, który stawia współczesnemu człowiekowi retoryczne pytanie: zaczerpnięte z Ewangelii (Łk. 18,8) pytając nas wszystkich: "Czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi?". Te słowa zapisane są w wymienionym dokumencie pod wersetem 47 - taka jest wysokość Krzyża.

Taka jest szkoła i Ewangeliczna myśl Krzyża, który stoi w Ropczycach przy ul. Borki Chechelskie i zaprasza wszystkich ludzi do stałej formacji swojej osobowości i wychowywania w duchu wiary, nadziei i miłości, oczekując Wielkiego Jubileuszu 2000 lat śmierci Zbawiciela i Odkupiciela człowieka.

Część czerwona Krzyża została wykonana przez Mostostal Siedlce, Filia w Rudniku nad Sanem. Część biała przez Mostostal Ropczyce. Fundamenty w I etapie zostały wykonane z pomocą parafian. II etap budowy wykonywała i częściowo sponsorowała "INŻYNIERIA RZESZÓW". Beton w II etapie ufundowała "NIWA" z Dębicy. Kierownikiem prac związanych z fundamentami był inż. Ludomir Deszcz. Materiał na galerię, aluminium i szkło zostało ofiarowane przez "Reconal Rzeszów". Postawienie Krzyża nadzorował inż. Kazimierz Siciak. Przy realizacji pomagali Burmistrzowie i Samorządy Gminy Ropczyce, Zakłady Magnezytowe Ropczyce i inni ofiarodawcy. Podziękowanie składam również panu prof. Projektantowi, inżynierom, elektrykom, geodetom, panu Kazimierzowi oraz wielu kapłanom. Kurii Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Jerzemu Buczkowi, Diecezjalnemu Radiu VIA za patronat medialny, koncelebransom. Wszystkim, którzy pomogli bezinteresownie "Bóg Zapłać".

Na większą chwałę Boga, który jest miłością. Ten znak niech nas zachwyca, jak podkreślił Norwid: "Bo piękno na to jest, by zachwycało Do pracy - praca, by się zmartwychwstało".

Ks. Wojciech Styczyński


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 9/2010