Wspólnota Królowej Rodzin nr 10/2009

Śmierć dla naszego ciała jest tylko generalnym praniem.

Św. Jan Vianney

Czcigodni czytelnicy!

Mija kolejny Rok Liturgiczny, w którym uwaga poświęcona była życiu (Otoczmy troską życie). Minął rok poświęcony św. Pawłowi Apostołowi, jesteśmy w trakcie Roku Kapłańskiego. Oprócz celów duszpasterskich każdy człowiek realizuje swoje powołanie i zmierza ku wieczności, doskonaląc się w świętości, aby zamieszkać w Domu przygotowanym przez Stwórcę.

W miarę możliwości staraliśmy się zamieszczać artykuły poświęcone problemom wychowania i rodziny realizując misję wynikającą z tytułu naszego pisma. Czcigodnym czytelnikom życzymy błogosławieństwa Bożego, wstawiennictwa i opieki Matki Bożej Królowej Rodzin, wszelkiej pomyślności w nowym Roku Liturgicznym.

RedakcjaStowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"