Pielgrzymkowe spotkanie

W niedzielę 1 lutego w kościele św. Maksymiliana w Kozodrzy - parafia św. Michała Archanioła -koncelebrowaną Mszą św. w intencjach pielgrzymów i śp. ks. Jana Bylinowskiego rozpoczęło się opłatkowe spotkanie pielgrzymów grupy św. Barbary. Po Mszy św. pielgrzymi z Kozodrzy i nasi sympatycy bardzo serdecznie ugościli wszystkich przybyłych ciepłą kawą, herbatą i wspaniałym ciastem. Takie spotkania wzmacniają więzi ludzi, którzy w czasie dziesięciodniowych rekolekcji napotykają różne warunki pogodowe, zakwaterowania. To pielgrzymi decydują się dobrowolnie rezygnują ze swoich przyzwyczajeń i podejmują trud w konkretnych intencjach. Wyjście z domu, zerwanie kontaktu z codziennością, daje czas na kontakt z Bogiem, refleksję nad własnym powołaniem, sprzyja kształtowaniu charakteru, przezwyciężeniu swoich nałogów itp. (sk)


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 2/2009