Spotkanie w diecezji

W sobotę 24 stycznia Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej przy parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie było gospodarzem spotkania opłatkowego dla przedstawicieli Kół z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęło się

0 godz. 1400 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bp Edwarda Białogowskiego . Następnie spotkanie uczestników w sali świetlicy środowiskowej mieszczącej się budynku parafialnym. Spotkanie prowadził poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch - prezes Zarządu Diecezjalnego SRK.

Podczas spotkania, oprócz tradycyjnie składanych życzeń, został nakreślony plan działania dla wszystkich Kół w diecezji. Ks. bp Edward, kanclerz Kurii - ks. Jan Szczupak i pozostali przedmówcy nawiązując do hasła 2009 r. "Otoczmy troską życie", zachęcali do dawania świadectwa, że rodzina ma swoje korzenie w Bogu - Stwórcy, jest podstawowym i jedynym środowiskiem do wychowania nowych pokoleń człowieka. Zachęcali, by na wszelkie możliwe sposoby przeciwdziałać ludziom, którzy świadomie lub mniej świadomie prowadzą politykę przeciw rodzinie, promują różnorakie dewiacje w imię źle rozumianej tolerancji. Zło zawsze będzie złem, natomiast człowiekowi uwikłanemu w różne nałogi, należy przyjść z pomocą, aby zrozumiał i miał silę odstąpić od złego postępowania.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na trzy fakty zawarte w Księdze Życia. Dając ludziom raj, zastrzegł sobie Stwórca drzewo, z którego człowiek nie miał korzystać, posłuchał człowiek szatana i utracił szczęście. Dał Bóg Dekalog - Prawo naturalne, które jak gdyby ogranicza wolność, jednak daje zapewnienie jak np. w IV - a będziesz długo żył i dobrze będzie ci się powodziło. Chrystus, ucząc modlitwy Apostołów, zawarł jedną prośbę do Ojca: bądź wola Twoja w niebie i na ziemi, uczącą pokory "stworzenia na podobieństwo Stwórcy", wobec Stwórcy - Boga. (sk)


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 2/2009