Czytelnicy pytają

Co zrobić, gdy Hostia upadnie na ziemię?

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (Poznań 2004) w punkcie 280 poucza: "Jeśli upadnie Hostia lub jakaś jej cząstka, należy ją podnieść z czcią. Gdyby zaś rozlała się Najświętsza Krew, wtedy miejsce, na które spłynęła, należy obmyć wodą, a wodę wlać do kościelnej studzienki".

Zawsze w takich sytuacjach należy zachować spokój. Najczęściej to przypadkowe zdarzenie i dlatego nie ponosimy winy moralnej - zarówno kapłan, jak i przyjmujący Komunię Świętą - wierny.

Nie można też mówić o profanacji, jeżeli nikt nie miał takiej intencji.

Hostię powinien podnieść kapłan (osoba komunikująca) i po obrzędzie Komunii - jeżeli nie może być już ona spożyta - umieścić ją w specjalnym naczyńku z wodą do całkowitego jej rozpuszczenia. Jeżeli jednak, z różnych przyczyn, kapłan nie może podnieść Hostii (podeszły wiek, miejsce, gdzie upadł konsekrowany Chleb) wtedy z szacunkiem i spokojem należy zrobić to samemu - oddając Ją osobie, która rozdaje Komunię.

Aby uniknąć takich sytuacji, zarówno przyjmujący Najświętszy Sakrament, jak i udzielający powinni wystrzegać się, z jednej strony wszelkiego rodzaju pośpiechu, z drugiej skrajnie spowolnionego sposobu rozdawania Komunii św.

Ks. Mieczysław Paśko


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 2/2009