Wielkopostne postanowienia

Wielki Post można ująć w jednym słowie "metanoia" (z j. grec. przemiana serca, zmiana myślenia), co oznacza "nawracanie się". Wezwanie to skierowane jest do wnętrza człowieka i jego sumienia.

Czterdziestodniowy post, który rozpoczniemy niebawem, bo 25 lutego (od środy popielcowej), jest szczególnym darem od Boga, większego otwarcia się na Niego i szerszego otwarcia się na drugiego człowieka. To okazja do refleksji nad własnym postępowaniem.

Post nie może być traktowany jako przeżytek, świadczy o tym wzór samego Chrystusa, który sam pościł i wzywał do postu. Przez post wyznajemy przed Bogiem naszą słabość i pokazujemy, że nie chcemy się upierać przy swoim grzechu, ale pragniemy się nawrócić.

Katolik praktykujący post staje wobec pytań: co tak naprawdę utrzymuje mnie przy dobrym samopoczuciu? Czy tylko wtedy czuję się dobrze, gdy dobrze jem i piję? Czy może wtedy, gdy zaspokajam swoje potrzeby mogę być zadowolony z siebie i z Boga? Post wyzwala to, co siedzi w człowieku głęboko zakorzenione: niespełnione tęsknoty, gorycz, pieniądze, zdrowie itp. Dają o sobie wtedy znać wewnętrzne rany, które normalnie ukrywamy przy pomocy jedzenia i wyrafinowanych przyjemności.

Jakie wielkopostne postanowienia możemy realizować?

Formą wielkopostnej pokuty może być rozsądne korzystanie z oglądania programów telewizyjnych oraz innych środków audiowizualnych, ograniczenie spożywania pokarmów, rezygnacja z używek, poświęcanie czasu lekturze Pisma Świętego, czytaniu pism katolickich.

W Tradycji Chrześcijańskiej post i modlitwa łączą się ściśle z jałmużną. Nade wszystko pamiętać trzeba o ludziach potrzebujących (a jest ich niemało), starać się im pomóc na miarę swoich możliwości i czynić to dyskretnie.

Wielki Post to czas zbliżenia się do Boga. Pomocą do tej refleksji jest odprawiana co roku Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Dobrym postanowieniem jest częsty udział w tych nabożeństwach. Okres Wielkiego Postu wzywa nas do duchowego umocnienia i przemyśleń nad swoim życiem.

Emilia Pawełek

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 2/2009