Wspólnota Królowej Rodzin nr 2/2009

Pomnik

Życie człowieka jest cennym darem...
...który należy kochać i którego trzeba bronić w każdej fazie. Przykazanie: "Nie zabijaj!", domaga się poszanowania go i promowania zawsze, od początku po naturalny kres. To przykazanie obowiązuje także w obliczu choroby i wówczas, kiedy spadek sił ogranicza zdolność człowieka do autonomii.

Jan Paweł IIStowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"