Rocznica grup AA "Dromader" iAl-anon "Szansa"

14 lutego odbyło się kolejne rocznicowe spotkanie ropczyckich grup samopomocowych wspierających ludzi uwikłanych w problem alkoholowy. Grupa AA "Dromader" pomaga alkoholikom już od 14 lat, a grupa Al-anon "Szansa" wspiera rodziny alkoholików od 15 lat.

Rocznica grupy to tradycyjnie okazja do spotkania z przyjaciółmi z innych grup z obszaru południowo wschodniej Polski. Spotkanie rozpoczęło się od uczestnictwa w Mszy św. w ropczyckim Sanktuarium Królowej Rodzin. Mszę św. odprawił ks. Mieczysław Paśko. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

Był to miting otwarty. Hasło, które kierunkowało treść wypowiedzi brzmiało: "I Ty możesz powstrzymać to morze łez". Łzy mogą być wyrazem smutku, ale też radości i wzruszenia. W swoich świadectwach ludzie uzależnieni od alkoholu mówili o łzach, które wylewali jako dzieci, gdy do domu wracał nietrzeźwy ojciec, mówili o łzach wylewanych przez własne dzieci, żony i matki, gdy sami wracali pod wpływem alkoholu do domu, gdy kolejny raz obiecywali poprawę i kolejny raz zawodzili. Mówili o własnych łzach będących wyrazem cierpienia wynikającego z choroby alkoholowej, ale też o łzach radości z własnej przemiany, łzach towarzyszących zdrowym emocjom przeżywanym na trzeźwo, łzach spokoju i ulgi gdy stosunki w rodzinie układały się dobrze i gdy słyszeli słowa przebaczenia od najbliższych. Mówiły żony o łzach bezsilności, gdy nie dawały rezultatu kolejne próby wyrwania swojego męża z nałogu i zmianie jaką musiały przejść, by wyzwolić się z płaczu i konstruktywnie podejść do własnego życia i życia swych najbliższych. Wiele jeszcze innych refleksji towarzyszyło wypowiedziom zabierających głos alkoholików i ich rodzin.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Józef Rojek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego województwa Podkarpackiego Józef Gudyka, wielokrotnie służący pomocą prawną członkom grup i ks. Jacek Piróg. Radosnym przerywnikiem były występy grupy break dan-ce i dziecięcej grupy wokalno-tanecznej "Biedronki" z Ostrowa. Spotkanie zakończyły tańce, a te dla niektórych to spore wyzwanie, bo na trzeźwo dotąd nie tańczyli.

Grupa AA "Dromader" zaprasza osoby mające problem z alkoholem na spotkania w piątki o godz. 1800, a grupa Al-anon "Szansa" zaprasza rodziny osób uzależnionych w czwartki o godz.1800.Spotkania odbywają się w Klubie Abstynenta "Pro Futuro" ul. Ko-nopnickiej 5, budynek Starostwa - wejście od tyłu budynku.

J.R.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 2/2009