Wspólnota Królowej Rodzin nr 11/2008

Pomnik Michała Archanioła

Św. Paweł do...

" Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczający się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością.

Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu.

Młodzieńców też upominaj, aby byli umiarkowani: we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć."

(Tt 2,1-8)Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"