Wspólnota Królowej Rodzin nr 9/2008

Pomnik Jana Pawła II

Śladami św. Pawła...

Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.

(Rz 12,3)Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"