Wspólnota Królowej Rodzin nr 3/2007

Alleluja, Alleluja, - Niechaj brzmi Alleluja!

Darmo kamień wagi wielkiej wrodzy na grób włożyli;
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli;
Na nic straż, pieczęć i skała – Nad grobem Pana się zdała.

Inne

24 marca 2007 r. kościoły w Strzyżowie i Kolbuszowej otrzymały tytuł kolegiat. Powołano Kapituły Kolegiackie, w skład których powołani zostali: ks. Jan Bylinowski – dziekan w Wielopolu Skrzyńskim do Kapituły w Strzyżowie, ks. Jan Delekta – dziekan w Ropczycach do Kapituły w Kolbuszowej.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"