Wspólnota Królowej Rodzin nr 5/2006

Trwajcie mocni w miłości!

Zagadnieniem szczególnie dziś aktualnym i decydującym dla przyszłości rodziny i ludzkości jest poszanowanie człowieka w chwili poczęcia oraz sposoby jego prokreacji. Coraz natarczywiej proponowane są wizje, które stawiają początki ludzkiego życia w innych kontekstach niż małżeński związek mężczyzny i kobiety. Są to wizje wspierane często rzekomymi uzasadnieniami medycznymi i naukowymi.

Watykan, 2001 r.

Redakcja dziękuje harcerzom za składanie czwartego numeru Wspólnoty Królowej Rodzin – Bóg zapłać!Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota"