Król Wszechświata

O panowaniu Jezusa przypomina corocznie Uroczystość Chrystusa Króla. Święto to ustanowił papież Pius XI w 1925 roku, wydając encyklikę "Quas primos".

I tu możemy zastanowić się jakim Królem jest Pan Jezus?

Dla ludzi wierzących wiarygodne jest słowo Chrystusa, który odchodząc z ziemi, powiedział do swoich uczniów: "Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi".

Anna Wenc


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 8/2002