I Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin

W niedzielę 20 października o godz. 1030 uroczystą Mszę św. dla pielgrzymów rozpoczęła się I pielgrzymka rodzin do nowego Sanktuarium Matki Bożej - Królowej Rodzin w Ropczycach. Mszę św. celebrowali: kustosz sanktuarium - ks. Jan Delekta, dyrektor Wydziału Rodzinnego diecezji rzeszowskiej - ks. Adam Dzióba i wikariusz parafii św. Barbary - ks. Ryszard Pirga. Ks. biskup Ordynariusz przebywający obecnie z pielgrzymką w Rzymie, skierował specjalny list, który odczytał ks. Adam.

"(...)Uczestniczącym w pielgrzymce pragnę serdecznie błogosławić, życzę budowania jedności rodzinnej na wzór świętej Rodziny z Nazaretu. Niech Królowa Rodzin wyprasza potrzebne łaski do wzajemnej miłości, do troski o wychowanie dzieci, apostolskiej postawy miłosierdzia wobec gorzej sytuowanych od Was samych. Wasze świadectwo wiary i miłości, oraz współpraca z parafią i szkołą niech budzi nadzieję na odrodzenie moralne w naszym kraju. Zawierzajcie Wasze codzienne życie Bogu i Królowej Rodzin, by z Waszych rodzin promieniowała dobroć i miłosierdzie

Łączę się z wami duchowo i polecam w modlitwie podczas pielgrzymki do Rzymu. Żywię nadzieję, że Wasza pielgrzymka zapoczątkuje coroczne pielgrzymki rodzin do Matki Bożej - Królowej Rodzin.

Wszystkich pozdrawiam i z serca błogosławię - Kazimierz Górny - biskup rzeszowski"


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 7/2002