Patron Jana Pawła II

Wykazy hagiograficzne podają, że jest pięciu świętych i ośmiu błogosławionych o imieniu Karol. Spośród świętych warto przybliżyć postać świętego Karola Boromeusza. Urodził się 3 X 1538 roku na zamku Arona we Włoszech. Był synem Gilberta i Małgorzaty z Medici. Matka była siostrą papieża Piusa IV. Ojciec św. Karola wyróżniał się głęboką religijnością i miłosierdziem dla ubogich.

Św. Karol pierwsze nauki pobierał w zamku rodzinnym. Studia kontynuował w Mediolanie i w Parii, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i cywilnego. Papież Pius IV mianował w Rzymie swego siostrzeńca protonotariuszem apostolskim i referentem w sygnaturze. W wieku 22 lat został kardynałem, czyli księciem Kościoła, choć święcenia kapłańskie i sakrę biskupią przyjął trzy lata później. Mimo młodego wieku otrzymywał kolejne tytuły i godności. Był administratorem diecezji mediolańskiej, kardynałem - protektorem Portugalii, Niderlandów oraz katolików szwajcarskich. W 1564 roku otworzył seminarium duchowne w Mediolanie, a w kilku innych miastach seminaria niższe. Prowadzenie seminarium św. Karol powierzył Oblatom im. Ambrożego. W Mediolanie założył szkołę wyższą z teologii, której prowadzenie polecił jezuitom. Dla ludzi świeckich zakładał bractwa. Szczególnie popierał Bractwo Nauki chrześcijańskiej mające na celu katechizację dzieci. Wyróżniał się szczególnie nabożeństwem do Męki Pańskiej. Dlatego nie rozstawał się z krzyżem. Nawiedzał chorych, zaopatrywał umierających, przewodniczył ulicznym procesjom pokutnym boso z powrozem na szyi i krzyżem w ręku. Wiele godzin przeznaczał na modlitwy, pokuty i posty. Był całkowicie oddany pracy duszpasterskiej. Majątek, który posiadał dzielił pomiędzy ubogich, a sam żył jak mnich bardzo skromnie. Zamek rodzinny w Aronie po jego śmierci zamieniono na kościół, a na placu kościelnym stoi monumentalna figura Świętego.

Zmarł w wieku 46 lat w Mediolanie na skutek złośliwej febry. Ciało wielkiego biskupa spoczywa w krypcie katedry mediolańskiej w kryształowej trumnie w szatach pontyfikalnych.

Święty Karol utrzymywał korespondencję z kilkoma Polakami m. in. z biskupem włocławskim Stanisławem Kornkowskim (późniejszym założycielem seminarium duchownego), z królem Stefanem Batorym i jego bratankiem Andrzejem - biskupem warmińskim. W Polsce istnieje zgromadzenie boromeuszek. Szczególnie ich działalność rozwija się na Śląsku. Św. Karol Boromeusz ma także w naszej ojczyźnie świątynie pod swoim imieniem.

Postać św. Karola Boromeusza należy do czołowych w Kościele. Był wzorem idealnego pasterza dla wielu biskupów.

Imieniny Karola przypadają 4 listopada. Dlatego szczególnie w tym dniu będziemy pamiętać o naszym wielkim Rodaku Karolu Wojtyle. W związku ze zbliżającymi się Imieninami naszego papieża Jana Pawła II składamy Mu najserdeczniejsze życzenia: opieki Matki Bożej, błogosławieństwa Bożego w pracy apostolskiej, dużo wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków, zdrowia i wiele lat życia.

Emilia Pawełek


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 7/2002