Święta Faustyna Kowalska

Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu (diecezja łódzka), w ubogiej wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Została ochrzczona w Świnicach Warckich i otrzymała imię Helena. Kiedy miała siedem lat, po raz pierwszy usłyszała w swojej duszy głos wzywający ją do pójścia za Jezusem.

W wieku dziewięciu lat przystąpiła po raz pierwszy do Komunii Świętej, a trzy lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Kiedy miała czternaście lat, zaczęła pracę jako pomoc domowa w Aleksandrowie Kujawskim, a następnie w Łodzi. Przez cały ten okres swojego życia bardzo pragnęła wstąpić do zakonu. W lipcu 1924 roku pojechała do Warszawy i tam zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W niedzielę 22 lutego 1931 roku objawił się jej po raz pierwszy Pan Jezus. Polecił Faustynie namalować obraz przedstawiający jego postać. W dwa lata później pracując w Wilnie, zwróciła się z prośbą do tamtejszego artysty o namalowanie, według jej wskazówek, obrazu Bożego Miłosierdzia. W kolejnych objawieniach (spotkaniach) Chrystus uczynił ją odpowiedzialną za szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie piętnastej siostra Faustyna wraz z innymi współ siostrami czciła Jezusa Cierpiącego, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Najpierw w Polsce, a następnie w innych krajach rozwinął się kult Bożego Miłosierdzia. Nie tylko siostry, ale wielu ludzi codziennie odmawiają te modlitwę. Po dłuższej chorobie siostry Faustyny zmarła 5 października 1938 r. i została pochowana na cmentarzu w Krakowie-Łagiewnikach.

W pierwszą niedzielę po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 18 kwietnia 1993 roku w Rzymie, Jan Paweł II dokonał beatyfikacji siostry Marii Faustyny Kowalskiej. Od tego czasu ta niedziela jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Patrz również:
Wspólnota Młodych, Nr 5(2000)
Mapa Bożego Miłosierdzia, Nr9/10(2000)


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 7/2002