Dni świąteczne nakazane

Uaktualnienie 2007.06.06: Artukuł został opublikowany w r. 2002. Zgodnie z "Dekretem dotyczącym świąt zniesionych w Polsce" z 4 marca 2003, a obowiązującym od Adwentu 2003, lista świąt została zmodyfikowana i może zostać znaleziona na http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html.

Kodeks Prawa Kanonicznego, obowiązujący w całym Kościele od roku 1983 r., jako najdawniejszy dzień świąteczny podaje niedzielę. Oprócz niedzieli wymienia jeszcze dziesięć dni świątecznych, określanych jako nakazane. Są to następujące dni:

W drugim paragrafie tego samego kanonu czytamy jednak, że Konferencje Episkopatu poszczególnych krajów mogą "za uprzednią aprobatą Stolicy Apostolskiej, niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na niedzielę."

W Polsce dniami świątecznymi nakazanymi są te z dziesięciu wymienianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego, które jako dni wolne od pracy ustalone zostały w Konkordacie zawartym w 1993 r. pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską. Konkordat jako takie dni - oprócz niedzieli - wymienia:

Jeśli porównamy oba wykazy świąt - podany przez Kodeks Prawa Kanonicznego i przez Konkordat - łatwo zauważymy, że ze spisu świąt obowiązkowych, podanego przez ogólnokościelny Kodeks Prawa Kanonicznego tylko połowa zawarta jest również w Konkordacie. Te są w Polsce świętami obowiązkowymi. Oczywiście nie oznacza to, że nie mamy świętować pozostałych uroczystości, także tych, które nie są wymienione nawet w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Jest to minimum, do którego zobowiązuje się katolików w Polsce, tak jak minimum stanowi podane w przykazaniach kościelnych: "przynajmniej raz w roku spowiadać się" i "przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować". Z życiowej praktyki wiemy, że wielu chrześcijan uczestniczy z potrzeby serca w wielu świętach i uroczystościach, które nie są nakazane jako obowiązkowe. Można tu wymienić święto Objawienia Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej czy Popielec i wiele innych.

Ks. Piotr Sałek


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2002