Protest

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej wystosowało do Sejmu i Rządu RP protest, którego treść publikujemy poniżej.

Pan Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP
Pan Leszek Miller Prezes Rady Ministrów RP

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, zgromadzeni w dniu 24 listopada 2001 r. w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, wyrażają zaniepokojenie likwidacją Sejmowej Komisji ds. Rodziny oraz stanowiska Pełnomocnika ds. rodziny w rządzie RP. Działania te są wyrazem niezrozumienia i niedowartościowania roli i znaczenia rodziny dla Narodu i Państwa.

Likwidacja Sejmowej Komisji ds. Rodziny i włączenie jej do Komisji Polityki Społecznej, oznacza spłycenie problematyki rodziny w "morzu" szeroko rozumianej polityki społecznej. Fakt ten odczytujemy jako kontynuację systematycznego niedoceniania rodziny, a tym samym niszczenia tych wartości, które stanowią o istnieniu Narodu.

Działania takie zmierzają do celowego wprowadzenia relatywizmu moralnego i złego pojęcia wolności. Szczególnie niepokoi propozycja ograniczenia urlopu macierzyńskiego, która uderzy w znaczący sposób w narodzone dzieci i ich matki.

Przekładając powyższe, oczekujemy działań zmierzających do przywrócenia struktur parlamentarnych i rządowych, mających na celu właściwą opiekę nad rodziną. Kategorycznie żądamy utrzymania urlopów macierzyńskich w dotychczasowym wymiarze. Jest to niezmiernie istotne dla prawidłowego rozwoju naszego społeczeństwa.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
Rzeszów, grudzień 2001 r.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2002