Opłatkowe spotkanie

W niedzielę 13 stycznia po Mszy św. wieczornej w do-mu Katechetycznym w Ropczycach odbyło się spotkanie kilku grup parafialnych. Uczestniczyli w nim: redakcja gazety parafialnej "Wspólnota", Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz dzieci ze świetlicy "W pół drogi" pod opieką pani A. Kowalskiej.

Na spotkanie przybyli: proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego ks. J. Delekta oraz ks. P. Stefański. Po krótkiej modlitwie wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Spotkanie upłynęło w milej i serdecznej atmosferze przy słodkim poczęstunku i herbatce.

Emilia Pawełek

Szczególne podziękowania i wyrazy uznania i należą się Panu Magdoniowi za darmowe posiłki przekazywane dzieciom na świetlicy. Bóg zapłać!


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Ropczycach > Miesięcznik "Wspólnota" > Nr 1/2002